Feeds:
Wpisy
Komentarze

PODSUMOWANIE

26.09.2013, Dębnica Kaszubska

Protokół ze spotkania podsumowującego działania
w ramach projektu Comenius Regio „Good that everyone
is different. 
Dobrze, że każdy jest inny.”

Data spotkania: 26.09.2013

Czas trwania: 14:30 – 16:00

Miejsce: Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej, sala 27

Obecni:

 • Wójt Gminy Dębnica Kaszubska – p. Eugeniusz Dańczak,

 • Sekretarz Gminy – p. Iwona Wójcik,

 • Przewodniczca Komisji Kultury i Oświaty – p. Elżbieta Fryckowska,

 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Leśny Dwór – p. Janusz Adam Sterczewski

 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej – p. Agnieszka Machalewska

 • Dyrektor Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej – p. Beata Spierewka-Tyrkinhejm

 • Vice Dyrektor Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej – p. Zbigniew Bednarczyk

 • Dyrektor ODN w Słupsku – p. Małgorzata Kowalska

 • p.Jadwiga Dołżycka – główna księgowa, Biuro Obsługi Szkół w Dębnicy Kaszubskiej,

 • p. Teresa Łukasza – księgowa, Urząd Gminy Dębnica Kaszubska,

 • Konsultant ODN – p. Mateusz Weiland

 • Nauczyciele Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej:

p. Agnieszka Dąbrowska

p. Magdalena Jankowska-Potrząsaj

p. Marzena Jędrych

p. Janusz Krawczyk

p. Barbara Linkiewicz

p. Inna Miercałow

p. Magdalena Siemaszko

p. Izabela Tyburska

p. Elżbieta Utig

p. Lidia Wrotniak

Spotkanie otworzyła p. dyrektor Beata Spierewka-Tyrkinhejm. Powitała wszystkich zebranych, przedstawiła program spotkania, udzieliła głosu panu wójtowi, który podziękował wszystkim za pomoc przy realizacji projektu. Następnie głos zabrał pan J. A. Sterczewski – nadleśniczy Nadleśnictwa Leśny Dwór. Wygłosił bardzo piękną mowę dziękując za możliwość popularyzacji działań Polskich Lasów Państwowych i zaoferował pomoc przy realizacji przyszłych projektów.

Pierwszą mobilność do Turcji (data) omówiła p. E. Utig. Drugą (kwiecień/maj 2013)
p. M. Siemaszko, a trzecią (czerwiec 2013) p. I. Wójcik. Do każdej mobilności była przygotowana prezentacja multimedialna.

Pierwszą mobilność turecką w maju 2012, szkolenia oraz kontakty ze studentami tureckimi, studiującymi na słupskiej Akademii Pomorskiej omówiła p. I. Miercałow. Mówiła o niezwykłej gościnności i uprzejmości studentów – przygotowali dla nas prezentację o Turcji, byli bardzo pomocni, wzięli udział w warsztatach z naszymi uczniami. Ich pobyt w naszym kraju bardzo zmienił ich zdanie na temat Polski – byli bardzo mile zaskoczeni. Odwiedzili między innymi Starostwo Powiatowe, Ratusz w Słupsku, Akademię Pomorską, ODN, SP Motarzyno, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy, elektrownię wodną w Krzyni, Nadleśnictwo Leśny Dwór. Wzięli udział w obchodach święta szkoły, zwiedzili Słupsk.

Drugą mobilność, przypadającą na październik 2012 również omówiła p. I. Miercałow. Tym razem tureccy partnerzy odwiedzili Park Technologiczny, Starostwo Powiatowe w Słupsku, Ratusz, Akademię Pomorską, Nadleśnictwo, Przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej, Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej. Wzięli udział w warsztatach (metody aktywizujące, metoda projektu, ocenianie, zarządzanie) oraz w lekcjach prowadzonych w Gimnazjum. W słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości jako pierwsi obcokrajowcy złożyli podpisy w księdze.

Trzecią turecką mobilność omówiła p. A. Dąbrowska. Tureccy nauczyciele w dzień przylotu do Polski zwiedzili Gdańsk, wieczorem odbyło się nieoficjalne spotkanie w słupskiej Herbaciarni (udział wzięli tureccy partnerzy, turecka nauczycielka języka angielskiego pracująca w Słupsku
w ramach projektu asystentury Comeniusa – Mesude, tureccy studenci Akademii Pomorskiej, niektórzy nauczyciele Gimnazjum oraz p. M. Kowalska – dyrektor ODN). Nasi goście mieli okazję odwiedzić ODN, Bibliotekę Pedagogiczną w Słupsku, I LO w Słupsku, Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku (wzięli udział w zajęciach). Gościli z wizytą
w szkołach w Gogolewie i Motarzynie. Zwiedzili Starostwo Powiatowe. Wzięli udział w warsztatach z uczniami Gimnazjum „Motywowanie uczniów – kluczem do sukcesu”. Ostatnia wizyta tureckich partnerów w Polsce zakończyła się wizytą w Ustce.

Konferencje i szkolenia omówił p. J. Krawczyk.

Uczniowskie projekty edukacyjne z lat 2011/2012 oraz 2012/2013 zostały omówione przez
p. M. Jędrych.

Na zakończenie p. dyrektor B. Spierewka-Tyrkinhejm podziękowała wszystkim za udział, za pomoc, za umożliwienie zdobycia nowych doświadczeń i wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela. Podsumowała spotkanie, głos zabrali p. E. Fryckowska, p. M. Kowalska, p. wójt. Pani sekretarz
I. Wójciak również podziękowała i wraz z p. E. Dańczakiem rozdali publikacje (fotoksiążka) uczestnikom spotkania.

Dokumentację fotograficzną spotkania robiła p. M. Jędrych i M. Siemaszko.

Protokół sporządziła: M. Siemaszko

 

Comenius 061 Comenius 060 Comenius 059 Comenius 058 Comenius 057 Comenius 056 Comenius 055 Comenius 054 Comenius 053 Comenius 052 Comenius 051 Comenius 050 Comenius 049 Comenius 048 Comenius 047 Comenius 045 Comenius 044 Comenius 043 Comenius 042 Comenius 041 Comenius 040 Comenius 039 Comenius 037 Comenius 035 Comenius 034 Comenius 033 Comenius 032 Comenius 031 Comenius 030 Comenius 027 Comenius 025 Comenius 024 Comenius 023 Comenius 020 Comenius 018 Comenius 016 Comenius 014 Comenius 010 Comenius 008 Comenius 007 Comenius 002 Comenius 001

Reklamy

Comenius Partnerskie Projekty Regio „Dobrze, że każdy jest inny”

Comenius Partnerskie Projekty Regio numer 1/2012.pdf

Autorzy:

Agnieszka Żukowska i Bartosz Budniak – koordynatorzy projektu.

Comenius Regio „Dobrze, że każdy jest inny” Relacja z wizytu w Turcji.

——————————————————————————————————-

Comenius Partnerskie Projekty Regio „Dobrze, że każdy jest inny” Relacja z wizyty roboczej w Turcji

Comenius relacja z wizyty roboczej w Turcji numer 4/2012.pdf

Autor:

Beata Spierewka-Tyrkinhejm – dyrektor Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej

——————————————————————————————————-

Comeniusz Regio „Dobrze, że każdy jest inny” Relacja z wizyty w Turcji

Comenius relacja z wizyty w Turcji numer 2/2013.pdf

Autorzy:

Magdalena Siemaszko – nauczyciel zajęć artystycznych w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej

Mateusz Weiland – specjalista ds. programów UE i wydatków strukturalnych w ODN w Słupsk

——————————————————————————————————–

Comenius Regio „Dobrze, że każdy jest inny” Badania i Wnioski

Comenius Regio „Dobrze, że każdy jest inny” Badania i Wnioski 3/2013.pdf

Autorzy:

Maciej Maruszkiewicz

Mateusz Weiland

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

The visit was undertaken within the framework of Comenius Regio “Good that everyone is different.”

The mobility was composed of:

1) Eugeniusz Dańczak – Commune in Dębnica Kaszubska,

2) Iwona Wójcik – Commune in Dębnica Kaszubska, report from the visit in Turkey

3) Marek Malinowski – Commune in Dębnica Kaszubska,

4) Jadwiga Dołżycka – Commune in Dębnica Kaszubska,

5) Teresa Łukasiak – Commune in Dębnica Kaszubska,

6) Katarzyna Szyca – secondary school in Dębnica Kaszubska,

7) Marzena Jędrnych – secondary school in Dębnica Kaszubska,

8) Maciej Maraszkiewicz – In – Service Teacher Training (ODN) in Słupsk.

 

The purpose of the visit was to get to know each other better, to visit local institutions and schools and final evaluation of the project.

Monady, 3rd June 2013

At the airport in Iğdır the Polish delegation was greeted by the deputy governor Hacı Uzkuça. The group spent the afternoon in Tuzluca where they had a chance to visit the Anatolian Teacher Training High School – Gaziler Öğretmen Anadolu Lisesi. The headmaster of the school, Latif’ Oğur, invited the Polish group for lunch. The delegation had an opportunity to talk with both teachers and students. After the visit they had a short but unforgettable trip to mountains.

????????????????????????

 

Tuesday, 4th June 2013

The day started with the meeting at the office of deputy governor of Iğdır, Hacı Uzkuça. Participants exchanged information on administration and local governments. Turkey has mainly three types of local governments. Village, municipal and provincial administrations. The province is the same area both an administrative unit of central government and also a territory of a local government authority. Provincial administration has three organs: Provincial general council, executive committee and governor. Provincial administration as a local governmental body has an elected organ, the provincial general council. However, its head is the same provincial governor appointed by the central government representing the state.

???????????????????????????????????????P1200794

After that, the delegation attended a meeting in the Directorate of Culture. The director of the institution, Osman Engindeniz, together with his co-workers provided the Polish group with the detailed information concerning cultural activities in the region. What is more, members of the Polish group visited the seat of Directorate including a computer lab and an impressive library. The delegation was delighted with an exhibition of paintings and graphic arts created by local students.

 ????????????????P1200810

 

The next point of the programme was the visit in a newly built mosque. The host, Cuneyt Kulas, is responsible for the construction and functioning of the mosque. He explained that a mosque is not only a place where men can study Koran or religious ceremonies but also it helps families solve theirs marital problems. In other word it is both an educational centre and a meeting spot.

????????????????????????

 

At the end of the official part of the day guest from Poland visited Anatolian Teacher Training High School in Iğdır. They were welcomed by the director of this institution- Mehmet Suat AY. The Polish delegation talked with teachers and students. In the afternoon they explored the Ishak Pasha Palace which is a real highlight of eastern Turkey. The building has been constructed in a variety of styles with Turkish, Georgian, Seljuk, Armenian, and Persian architectural influences.

????????????????????????

 

Wednesday, 5th June 2013

 

The next day started in the public administration institution – the seat of Karakoyunlu district. The governor of the district is Elaf Canan. After a short conversation regarding the functioning of the office the delegation visited the historic cemetery with medieval tombstones. It is currently being renovated as part of a government project. There are gravestones of Turkish warriors more than three hundred years old.

Then, they went to the Aralik district headquarters. The district governor, Tolga Kamil Ersöz. devotes a lot of attention to education and schools which are under his special supervision. The head of Debnica Kaszubska Commune received a handmade emblem of Turkey as a souvenir. Aralik is a town situated at the bottom of Mount Ararat, and it is the furthest eastern town of Turkey. Another visit took place in a primary school in Aralik. The headmaster of the school is …………………………. .

????????????????????????????????????????

Thursday, 6th June 2013

On the last day of the stay there was a final meeting in Directorate of National Education in Iğdır (a counterpart of Polish kuratorium oświaty). It is a partner in the project. The Turkish side was represented by the director, Dinçer Ateş, the project coordinator, Abdulselam Taluk, and other co-workers. They underlined the fact they were very satisfied with the cooperation and they hoped to continue it. In Turkey there isn’t a big number of project applications because meeting the goals and the financial management have been considered as difficult to complete. However, projects run by the Turkish partner have been successfully managed. The Turkish National Agency pays attention to the project effects and impact on the individuals. The main goal is to send abroad as many employees as possible in order to motivate them and to break from a daily routine.

All the objectives of the project “Good that everyone is different” were achieved. The project enabled to compare Turkish and Polish education systems. According to the Turkish side, the main difference is that in Poland primary and secondary education is administered by local authorities. In Turkey it is done centrally, by the government.

The project coordinator presented his ideas concerning new projects that would like to realize in cooperation with Polish side. Among the ideas were:

1. classes for students’ families,

2. sustainable use of natural resources for students,

3. English language for management staff

These tasks are in line with the Polish partner’s priorities. What is more, the Turkish partner is also interested in co-operation with the In – Service Teacher Training in order to  carry out a project about describing professional teachers’ standards. At the end of the meeting it was agreed both sides would assign a contact person for further collaboration. After this visit the Polish guests went to the airport and flew to Istanbul.

P1210226P1210235

 

Katarzyna Szyca, Agnieszka Dąbrowska

W dniach 2 – 7 czerwca 2013 r. odbyła się ostatnia wizyta – mobilność polskiej strony projektu „Good that everyone is different” realizowanego w ramach Comenius Regio.

W mobilności udział wzięli:

1) Eugeniusz Dańczak – Gmina Dębnica Kaszubska,

2) Iwona Wójcik – Gmina Dębnica Kaszubska,

3) Marek Malinowski – Gmina Dębnica Kaszubska,

4) Jadwiga Dołżycka – Gmina Dębnica Kaszubska,

5) Teresa Łukasiak – Gmina Dębnica Kaszubska,

6) Katarzyna Szyca – Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej,

7) Marzena Jędrnych – Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej,

8) Maciej Maraszkiewicz – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Celem mobilności było dalsze poznawanie się, wizyty w instytucjach partnerskich, w szkołach oraz podsumowanie – ewaluacja końcowa projektu.

2 czerwca, niedziela

Na lotnisko w Berlinie wyjechaliśmy z Dębnicy Kaszubskiej 1 czerwca (sobota), o godz 23.00. W niedzielę, o godz. 11.00, byliśmy w Stambule. Tego dnia pływaliśmy statkiem po cieśninie Bosfor, łączącej Morze Śródziemne z Morzem Czarnym. Zwiedziliśmy Hipodrom (At Meydanı), na którym znajduje się Obelisk Teodozjusza I, Obelisk Konstantyna VII oraz Kolumna Wężowa. Ponadto byliśmy w podziemnej cysternie bazyliki na wodę. Jest ona największą cysterną z sześćdziesięciu zbudowanych w Stambule w czasach bizantyjskich.

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

3 czerwca, poniedziałek

Po noclegu w Stambule polecieliśmy do docelowego miejsca naszej podróży – do Iğdir. Popołudnie spędziliśmy w mieście Tuzluca.  Odwiedziliśmy Anatolijską Szkołę Średnią Pedagogiczną – Gaziler Anadolu Öğretmen Lisesi. Sotkaliśmy się tam z dyrektorem tej instytucji, panem Latif’em Oğur’em. Rozmawialiśmy z nauczycielami i uczniami. Zjedliśmy wspólny lunch. Odbyliśmy również krótką wycieczkę w góry.

???????? ???????? ????????

4 czerwca, wtorek

Tego dnia nasza pierwsza wizyta miała miejsce u wicegubernatora Iğdır, pana Haci Uzkuça. Wymieniliśmy się informacjami na temat funkcjonowania administracji. W Turcji nie funkcjonuje administracja samorządowa. Cały system polityczny oparty jest na administracji rządowej. Oznacza to, że władze prowincji i dystryktu nie są wybierane w wyborach bezpośrednich.

???????? ??????????????????????????????? P1200794

Następnie gościliśmy w Dyrektoriacie Kultury. Gospodarzem spotkania był  pan Osman Engindeniz. – dyrektor tej instytucji. Wraz ze swoimi współpracownikami przekazywali nam informacje dotyczące działalności kulturalnej regionu. Zapoznaliśmy się z obiektem: posiadają sale informatyczne i wspaniałą bibliotekę. W dniu  naszej wizyty odbywała się również wystawa prac malarskich i grafik tamtejszej młodzieży.

???????? ???????? P1200810

Kolejna wizyta miała miejsce w nowobudowanym meczecie. Gościł nas Cuneyt Kulas. Zarządza on budową meczetu. W tym miejscu prowadzi się lekcji koranu, uczy obrzędu religijnego, udziela porad małżeńskich. Jest to więc miejsce spotkań i ośrodek edukacyjny. Instytucja ta podlega pod Ministerstwo Religii. W trakcie tej wizyty weszliśmy na sam szczyt minaretu. Widok zapierał dech w piersi.

???????? ???????? ????????

Na zakończenie oficjalnej części tego dnia gościliśmy jeszcze Anatolijskiej Szkole Średniej w  Iğdir –  ANATOLIAN TEACHER TRAINING HIGH SCHOOL. Spotkaliśmy się tam z dyrektorem tej instytucji, panem Suatem Ay‘em. Rozmawialiśmy z nauczycielami i uczniami. Po południu zwiedziliśmy pałac SHAK PASHA.

???????? ???????? ????????

5 czerwca, środa

Dzień rozpoczęliśmy od wizyty w instytucji administracji rządowej – siedzibie władz dystryktu Karakoyunlu. Gubernatorem tego dystryktu jest pani Elaf Canan. Po krótkiej rozmowie dotyczącej  funkcjonowania urzędu odwiedziliśmy zabytkowy cmentarz. Jest on aktualnie remontowany w ramach rządowego projektu. Znajdują się tam pomniki tureckich wojowników, nawet sprzed trzystu lat.

Następnie udaliśmy się do siedziby dystryktu w miejscowości Aralik. Nasz rozmówca – gubernator dystryktu – pan Tolga Kamil Ersöz był gospodarzem spotkania. Dużo uwagi poświęcił szkołom. Znajdują się one pod jego szczególną opieką. Na pamiątkę wizyty Wójt Gminy otrzymał ręcznie robione godło Turcji. Miejscowość Aralik położona jest u podnóża góry Ararat i jest najbardziej wysuniętą miejscowością na wschód w Turcji.

Kolejna wizyta miała miejsce w szkole podstawowej w Aralik.

???????? ???????? ???????? ???????? ????????

6 czerwca, czwartek

W ostatnim dniu pobytu w Igdir odbyło się spotkanie naszej delegacji w Wojewódzkiej Dyrekcji Edukacji Narodowej (odpowiednik naszego Kuratorium). Jest to nasz partner w projekcie. Z ich strony w spotkaniu udział wzięli: Pan Dinçer Ateş, kierownik referatu projektów – pan Abdulselam Taluk oraz inni współpracownicy. Podkreślili oni, że są bardzo zadowoleni z naszej współpracy i mają nadzieję na jej kontynuację. W ich kraju aplikuje się mało projektów, ponieważ panuje opinia, że są trudne do realizacji i rozliczenia. Jednak projekty, które są realizowane osiągają swój cel. Ich Narodowa Agencja zwraca uwagę jakie są efekty oddziaływania projektu na jednostkę. Celem nadrzędnym jest wysyłanie jak największej liczby pracowników za granicę, aby ich trochę oderwać od codziennych trudów i zmotywować do dalszej pracy. W ramach realizowanego projektu osiągnięto wszystkie zakładane cele. Była to ich pierwsza wizyta za granicą. Projekt pozwolił porównać system edukacji w obu krajach. Według nich największą różnicą jest to, że organem prowadzącym dla naszych szkół są władze lokalne a w Turcji państwo. Zarządzanie centralne jest dosyć trudne, lepsze rozwiązanie jest w Polsce, gdzie edukacja jest we władzach lokalnych. Aktualnie w ich szkołach prowadzony jest projekt finansowany w 100% przez państwo, który wyposaży wszystkie szkoły w najlepszą technologię. Koordynator projektu przedstawił swój pomysł na kilka projektów, które chciałby zrealizować we współpracy z nami. Są to między innymi:

1) zajęcia dla rodzin uczniów,

2) nauka rozsądnego korzystania z surowców naturalnych przez uczniów,

3) nauka na stanowiskach kierowniczych języka angielskiego.

Wymienione zadania w projektach są ich priorytetami i według nas są one zgodne również z naszymi. Strona turecka jest również zainteresowana współpracą z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w sprawie napisania projektu określającego standardy pracy nauczycieli. Aktualnie koordynator projektu, Abduselam Taluk, bada efekty pracy nauczycieli w ich szkołach i po zakończeniu planuje spotkanie z przedstawicielami uczelni kształcących nauczycieli w celu ich omówienia i wdrożenia. W ich ministerstwie edukacji trwa dyskusja na temat ustalenia kryteriów oceny pracy nauczycieli. Na zakończenie spotkania ustalono, że z obu stron ustalone zostaną osoby do dalszej współpracy i kontaktów między nami.

Po tej wizycie udaliśmy się na lotnisko i polecieliśmy do Stambułu.

P1210226 P1210235

7 czerwca, piątek

Przed wylotem do Berlina udało nam się jeszcze zwiedzić muzeum – Hagia Sofia ( Czerwony Meczet) oraz Błękitny Meczet.

Na Wielkim Bazarze zrobiliśmy pamiątkowe zakupy i odlecieliśmy do Berlina …

Sekretarz Gminy Dębnica Kaszubska
Iwona Wójcik

From 21st to 23rd May, 2013 we hosted six-person delegation from Turkey, province Igdir. Within the delegation there were five teachers of English and the coordinator of the project. During the first day of the visit, our guests had the opportunity to go sightseeing the Old Town in Gdańsk (the Royal Route and St. Mary’s Basilica), after arrival in Słupsk and check-in at the hotel, there was a meeting held in the Tea House with the members of Lower Secondary School, Teachers’ Training Centre and a Turkish teacher of English Mesude Civelekoglu, who was staying in Słupsk within Comenius Assistantship project.

 1

Royal Route in Gdańsk

 23

Meeting in the Tea House in Słupsk

The second day of the visit began from the official meeting with authorities of the Słupsk district- the local society problems were discussed there. The next point of the programme was  meeting  with  the  members  of  Teachers’  Council  and  students  of  the Ist Secondary School in Słupsk. During the conversation students didn’t need the help of a translator, young people shared their educational plans for the future with Turkish guests. Students of this school also mentioned the problems while implementing ambitious plans connected with their education in such provincial town like Słupsk. After this, Turkish guests had the possibility to find out some information about the structure of educational system of adults- visit in Lifelong Learning Centre in Słupsk was an excellent chance to do it. While walking to Teachers Training Centre, Turkish delegation visited Library in Słupsk, where the programme of ‘Spring of literature in Słupsk’ was presented. Turkish and Polish interlocutors came to conclusion that despite cultural and religious differences- two nations share the same problem- How to raise the level of readership? Dinner given by the authorities of Teachers Training Centre was the final stage of the official part of the second day. It is worth to underline that the methodologist of English teaching PhD Dorota Werbińska established cooperation with Turkish partners within further projects.

The last day of our guests’ stay was spent on visits in schools of Dębnica Kaszubska commune:

 • Primary School in Gogolewo- meeting with pupils, the youngest students had the chance to ask questions concerning Turkey,
 • Primary School in Motarzyno- Turkish guests were watching performance of Kashubian folk group,
 • Kindergarten in Dębnica Kaszubska- preparations for Mother’s Day celebrations,
 • Primary School in Dębnica Kaszubska- preparations for Mother’s Day celebrations.

After visits in educational institutions, Turkish delegation met authorities and employees of the Commune Seat in Dębnica Kaszubska.

Final point of this day was visiting Lower Secondary School in Dębnica Kaszubska. Turkish guests took part in workshop organized by a group of teachers of English. The workshop was entitled “Students’ motivation- key to success”, the title was the aim of the meeting at the same time. Students were working in five groups, each group consisted of 6 or 7 students. To each students’ group a guest from Turkey was assigned. The first task for students was preparing personal profile of the Turkish teacher. Students were supposed to find out some information concerning age, interests, family status, favourite dish… Exchanging basic information relating to partner’s country was the next task all groups had to face with- the choice of geographical classroom as a place of this workshop, wasn’t made coincidentally, all groups used maps to point some places not only in Turkey, but in Poland as well. The last task was to teach partner some phrases in mother tongue. Students’ deep involvement into conversation, friendly atmosphere, which was created among groups influenced on exceeding time limits.

 54

Workshop with Turkish teachers and students of Lower Secondary School

After the workshop, guests had the opportunity to see the equipment of the classrooms- including English classroom. Methods and forms of teaching English throughout the usage of an interactive board were presented, course books used by teachers of English were also introduced as well as exemplary exam tests. The problem of motivating students to learn was discussed, it was stated that workshops and meetings like these, when students can use English in more natural situations than lesson, is an excellent way to awaken students’ interest into learning English and it’s also a convincing proof that nowadays knowledge of at least one foreign language is necessary.

Visit at school was closed with official dinner, handing out certificates for participants of the last mobility and exchanging souvenirs.

Cooperation with Turkish partners was a perfect opportunity not only to exchange experience and compare methods of teaching used by both partners, but also to learn tolerance towards nation, which differs significantly in religion and culture.

 

Katarzyna Szyca

Agnieszka Dąbrowska

W dniach 21- 23.05.2013 roku gościliśmy sześcioosobową delegację z Turcji z prowincji Igdir. W skład delegacji wchodziło pięcioro nauczycieli języka angielskiego i koordynator projektu. W pierwszym dniu wizyty goście mieli okazję zwiedzić gdańską starówkę (Trakt Królewski, Bazylikę Mariacką), po przyjeździe do Słupska i zakwaterowaniu w hotelu odbyło się spotkanie w słupskiej Herbaciarni z przedstawicielami Gimnazjum, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku i turecką nauczycielką języka angielskiego Mesude Civelekoglu, która przebywała w Polsce w ramach programu Asystentura Comeniusa.

1

Początek Traktu Królewskiego w Gdańsku

 2

Spotkanie w Herbaciani w Słupsku

3

            Drugi dzień wizyty rozpoczął się od spotkania z władzami powiatu słupskiego, podczas którego goście mogli zapoznać się ze sprawami lokalnej społeczności. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z przedstawicielami Rady Pedagogicznej i uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. W trakcie rozmowy, podczas której uczniowie nie korzystali z pomocy tłumacza, młodzi ludzie podzielili się swoimi planami związanymi z dalszą edukacją, wspominieli o trudnościach w realizacji ambitniejszych planów edukacyjnych w mieście takim jak Słupsk. Po wizycie w szkole średniej, tureccy goście mieli okazję zapoznać się ze strukturą systemu kształcenia osób dorosłych w Polsce- wizyta w Centrum Kształcenia Ustawicznego była ku temu świetną okazją. W trakcie przejścia do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, goście odwiedzili Bibliotekę Pedagogiczną w Słupsku- zapoznali się tam z programem akcji „Słupska Wiosna Literacka”. Turecka i polska strona doszły do wniosku, że mimo różnic kulturowych, dzielą ten sam problem- sprawę podniesienia poziomu czytelnictwa. Oficjalna część drugiego dnia została zakończona obiadem wydanym przez władze ODN. Warto podkreślić, że metodyk języka angielskiego, dr Dorota Werbińska w imieniu ODN-u nawiązała współpracę ze stroną turecką dotyczącą kolejnych projektów.

Ostatni dzień pobytu poświęcony był na wizyty w szkołach gminy Dębnica Kaszubska:

 • Szkoła Podstawowa w Gogolewie- spotkanie z uczniami, najmłodsi mieli możliwość zadać pytania dotyczące Turcji,
 • Szkoła Podstawowa w Motarzynie- goście obserwowali występ zespołu kaszubskiego,
 • Przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej- przygotowania do Dnia Matki,
 • Szkoła Podstawowa w Dębnicy Kaszubskiej- przygotowania do Dnia Matki.

Po wizycie w instytucjach edukacyjnych gminy, goście z Turcji spotkali się z władzami i pracownikami Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.

Na zakończenie wizyty w gminie Dębnica Kaszubska, turecka delegacja odwiedziła Zespół Szkół. Goście wzięli udział w warsztach zorganizowanych przez zespół nauczycieli języka angielskiego. Warsztaty zostały zatytułowane „Motywacja uczniów kluczem do sukcesu”, tytuł był jednocześnie celem tego spotkania. Uczniowie pracowali w pięciu grupach, każda grupa liczyła od 6 do 7 uczniów. Do każdej grupy został przydzielony gość z Turcji- zadaniem uczniów było przygotowanie profilu osobowego tureckiego nauczyciela. Uczniowie mieli dowiedzieć się o wiek, zainteresowania, stan rodzinny, ulubioną potrawę… Kolejne zadanie dotyczyło wymiany podstawowych informacji o kraju partnera: okazało się, że wybór sali geograficznej na miejsce spotkania nie był przypadkowy- wszystkie grupy korzystały z pomocy mapy dp pokazania miejsc tak w Turcji, jak i w Polsce. Ostatnie zadanie polegało na nauczeniu partnera kilku zwrotów w ojczystym języku. Zaangażowanie uczniów w rozmowę, przyjazna atmosfera, która wytworzyła się w grupach sprawiły, że zajęcia przekroczyły zaplanowany limit czasowy.

45

Warsztaty z udziałem uczniów Zespołu Szkół i tureckich gości.

Po warsztatch, goście mieli możliwość zapoznania się z infrastrukturą szkoły, wyposażeniem gabinetów lekcyjnych- w tym sali języka angielskiego. Omówione zostały sposoby pracy z tablicą interaktywną, goście zapoznali się z podręcznikami do nauczania języka angielskiego i arkuszami egzaminacyjnymi z tego przedmiotu. Dyskutowano również o motywowaniu uczniów do pracy, stwierdzono, że spotkania takie jak to- czyli kontakt uczniów z językiem angielskim w bardziej naturalnym środowisku niż lekcja, jest doskonałym sposobem na wzbudzenie zainteresowania nauką języka i stanowi dowód, że znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest w dziesiejszej rzeczywistości niezbędna.

Wizytę w szkole zakończył uroczysty poczęstunek, wręczenie certyfikatów dla tureckich uczestników ostatniej mobilności i wymiana podarunków.

Spotkanie z tureckimi nauczycielami było doskonałą okazją nie tylko do wymiany doświadczeń i porównania metod stosowanych przez obie strony, ale także do ukształtowania poczucia tolerancji w stosunku do narodu tak odmiennego pod względem religii i kultury.

 

Katarzyna Szyca

Agnieszka Dąbrowska

From 27th April to 3rd May 2013 a 10-person delegation from Poland visited Iğdır province within the framework of Comenius Regio „Good that everyone is different”. The group consisted of:

 • Deputy Head of Commune in Dębnica Kaszubska – Tadeusz Bejnarowicz,
 • consultants from In – Service Teacher Training (ODN): Małgorzata Kowalska, Stanisława Żuk, Mateusz Weiland,
 • teachers from lower secondary school in Dębnica Kaszubska: Agnieszka Dąbrowska, Izabela Tyburska, Janusz Krawczyk, Magdalena Jankowska-Potrząsaj, Magdalena Siemaszko, Zofia Pstrągowska-Misiuk

The Polish delegation was welcomed in Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Directorate of National Education in Iğdır – which corresponds to Polish kuratorium oświaty) by acting director Cetin Örs. During the meeting a lot of issues were discussed connected with the Turkish education system, such as: territorial area of the institution, number of teachers and students, who are under the supervision of this particular Directorate, professional development of teachers, a new division of education levels (reform was introduced in this school year), a core curriculum and the ways of implementing it, carrying out the school evaluation, monitoring progress of students on every level of education.

The next day started in the seat of Igdir province administration authority. The governor Ahmet Pek was the host and the deputy governor Hacı Uzkuç was present at the meeting as well. The visit was a great opportunity to get to know Igdir province from administrative and economic sides.  The governor gave comprehensive answers related to an administrative division of province, economic characteristic of the region, age structure of society, unemployment and the ways of overcoming it, the reasons of separating 2 small provinces from Kars  (including Igdir province) and plans for tourist use of Mount Ararat.

After the visit at the governor’s seat, the Polish delegation paid the visit to Tolga Kamil Ersöz the governor of Aralik- one of four districts comprising Igdir province. The main topic of the discussion was educational issues. The governor underlined that only team work can bring success, he presented the frames of the project “Hope of Aralik” being done by the local authorities of Aralik aimed at motivating students to learn- within this project the trips to Istnbul are organized. The key part of Turkish educational system is vocational guidance incorporated into the early stage of the learning process. It is done by organizing meetings with the members of particular professions like doctors, engineers and others. The next part of the programme was visit in the department of education in Aralik, and after that – visit in four schools located in this farthest eastern district of Turkey. In the first school teachers took part in the workshop organized by Turkish hosts. The way of welcoming by the teachers’ council and the students made a deep impression on the Polish delegation- generous hospitality, the presentation of the traditional folk dance, expressing great sympathy by Turkish hosts- all that created the mutual understanding and friendship. Some of the students stayed after lessons at school to have a chance to meet Polish teachers. Members of the Polish group had an opportunity to observe kindergarten activities aimed at preparing children to attend primary school, art classes devoting to present children’s perception of Poland, music classes, English lesson and chess classes.

On 1st May in high school in Igdir the workshop, which brought together teachers from Poland and Turkey, was organized. There were a lot of educational matters discussed such as: the number of hours of particular subjects per week, methods used by teachers of different subjects, the way of assessing students’ behavior, assemblies and many others. Turkish teachers of literature exchanged with their Polish counterparts lists including the titles of the most outstanding poems and novels. Teachers of maths and geography had the great opportunity to share not only professional experience but methodical materials as well. At the end of this meeting Buruk Ezin- the teacher of literature and at the same time the local poet- declaimed one of his poems, he also gave four volumes of his poetry with special dedication for Polish partners.  What’s more, Buruk Ezin declared that he would write poem about Poland

Last day of visit in Igdir, Polish delegation spent in private kindergarten and primary school. It was an excellent possibility to compare public and private education in Turkey. Eventually, Polish partners received certificates of attendance, which were officially handed in Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü.

To sum up, this visit was a unique opportunity to gain knowledge concerning Turkish administration, economy, culture and customs. Above all, Polish partners could share professional experience with Turkish teachers and as Cetin Örs said this visit built the bridge over Poland and Turkey.

tłumaczenie: Agnieszka Dąbrowska i Katarzyna Szyca